Set 6 UltraPhase FloralBoost Miele UltraPhase 1 en 2 FloralBoost Miele Print  PDF

magazijnvoorraad
Original by Miele

Miele UltraPhase 1 en 2 FloralBoost Voorraadpakket van de limited edition. 
  • Bestaande uit 3 x UltraPhase 1 en 3 x UltraPhase 2 

  • Een geur geïnspireerd op een wandeling door een bloemenveld

  • Voor heldere kleuren en stralend witte was

  • OdorFresh: intensieve reiniging van zweet en lichaamsgeurtjes

  • Zeer zuinig met oog op het milieu – tot 150 wasbeurten

  • Voor alle Miele W1-wasmachines met TwinDos UltraPhase 1 FloralBoostWaarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Inhoud, Verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.


  • 90,99€
  • Excl. BTW: 75,20€

Print  PDF

Tags: Set6UltraPhaseFloralBoostMieleUltraPhase1en2FloralBoostMieleWasmiddelen